Home>>Contact_Us

Principal Investigator:

Jian-Ping JIA:chinacfan_jia@163.com

Clinicians or researchers please contact:

Weicuibai: chuibai@sohu.com
Tangyi: tangyixw@163.com
Wuliyong: wmywly@hotmail.com
Zhouaihong: zahxwh@163.com
Wangfen: wangfenwangfen@hotmail.com
Qinwei: qwbetty@126.com
Lidan: ddli@sina.com

Patients or family members please contact:

Xuhui: xh151700@163.com